ZOSTAŇTE VO SVETE INNOVÁCIE

  Facebook

  Hliníkový profil: Aluprof MB-SG50

  Popis profilu

  Štrukturálna fasáda MB-SG50 slúži na zrealizovanie hliníkových fasád budov s efektom jednoliatej sklenenej plochy. Poskytuje možnosť konštrukcie a stavbu ľahkých vonkajších plášťov zavesených a výplňových, striech, svetlíkov a je určený na využitie v objektoch všeobecného stavebníctva.Pozornosť si zaslúži estetika a ľahká konštrukcia - vzdialenosť výplní je len 16 mm.
  Vďaka podobnej stavbe stĺpikov a priečok je vzhľad steny zo strany interiéru identický so systémom profilov MB-SR50, čo umožňuje ich vzájomnú kompatibilitu.

  Vzhľad vonkajšieho plášťa zvonku tvoria sklenené tabule bez viditeľných hliníkových prvkov. Tento efekt je možné získať vďaka použitiu najmodernejšieho spojenie skla s hliníkovým profilom. Toto spojenie spočíva v lepení skla na hliníkový rám (štrukturálne zasklenia) špeciálnym štrukturálnym silikónom firmy DOW CORNING bez použitia tradičných spojov. Systém predpokladá utesnenie každého výplňového prvku v mieste styku s nosnou konštrukciou tesnením z materiálu EPDM. Profily sú vybavené dvojitým žliabkovým systémom odvádzajúci vlhkosť z komôr medzi výplňami a z priečnikov a stĺpikov.
   

  Vďaka riadnemu spracovaniu spojení stĺp - priečnik prihliadajúceho k zmenám dĺžky priečnika v závislosti od teploty a použitia polovičných stĺpikov získame rôzne varianty kompenzácie horizontálne dilatácie. Vertikálne dilatácie je kompenzovaná použitím stĺpikov v nosníkoch a teleskopickým spojením. Neprerušený tepelný most (polyamid spevnený skleneným vláknom) o premenlivé šírke v krídle a profilované tesnenia z materiálu EPDM umožňuje dosiahnuť vysoké tepelné izolácie. Systém profilov je klasifikovaný podľa DIN 4108 od materiálových skupín rámov 2.1 až 1.

  Ďalšie produkty

  Technické parametre

  • MB-SG50 výklopné okno je určené na použitie pre stĺpikovo-priečkové fasády napr. MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SG 50 alebo MB-SR50 PL.

  • Hlavnou prednosťou tohto riešenia je ekonomické spracovanie profilov, ktoré dávajú celej konštrukcii ľahkosť a efektný vzhľad pri pohľade z vonkajšej strany. 

  • Vďaka použitiu modernej technológie štrukturálneho lepenia, ktorá spočíva v prilepení vonkajšieho skla na hliníkový rám pomocou konštrukčného silikónu, bola odstránená nutnosť použitia akýchkoľvek hliníkových dielov alebo mechanických spojov pre upevnenie skla.

  • Výsledkom je jednoliata línia šírka 16 mm z vonkajšej strany fasády a dojem, že vyklápacie okná sa nelíšia od iných okien.

  • Pre získanie najlepšej tepelnej a zvukovej izolácie sú použité tepelné vložky a okenné tesnenia. Bol vytvorený aj nezvyčajne efektívne ventilačný a odvodňovací systém, ktorý zaručuje dlhoročný a bezporuchovú prevádzku okná.

  • Vyklápacie okno MB-SG50 má technickú aprobáciu ITB č. AT-15-3393 / 2003 z marca 2003. Podrobné informácie o konštrukcii sú dostupné v tlačenej forme: v skrátenom vydaní - v rámci doplnenia Katalógu pre architektov a v podrobnom vydaní - ako doplnenie produktového katalógu systému MB-SR50 určeného pre spolupracujúcich výrobcov hliníkových konštrukcií.

  Doplnky a služby

  Práce

  Demontáž - drevené, kovové
  Montáž podľa STN 73 31 34 o správnej montáži
  Montáž Štandart - PUR pena,
  Murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu


  Miesto montovania

  Rodinný dom, Novostavba, Pre komerčné, priemyselné aj bytové projekty

  Na stiahnutie

  © 2015 Všetky práva vyhradené pre ZALUMAN.sk. Tvorba a design: creativeidentity.sk

  Search