Hliníkový profil:

MB-86EI

trieda 4
EN 12207
Priepustnosť vzduchu
trieda E 1500 Pa
EN 12208
Vodotesnosť
> 0,86
W/(m 2 K)
Tepelná izolácia U
trieda EI30
.
Požiarna odolnosť
Systém MB-86EI sa používa na výrobu otváracích okien s triedou požiarnej odolnosti EI 30 podľa normy EN 13501-2+A1. Konštrukcia je založená na systéme MB-86, vďaka čomu sa vyznačuje vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou a tiež vodotesnosťou a zvukotesnosťou.

Systém MB-86EI spája teda v sebe prednosti klasického okenného systému s vlastnosťami protipožiarnych prepážok – v ňom vykonaná zástavba spĺňa všetky požiadavky platných predpisov a noriem, najmä týkajúcich sa úspory energie a ochrany životného prostredia, so súčasným zabezpečením zodpovedajúcej požiarnej bezpečnosti. Systém je klasifikovaný ako nešíriaci oheň (NRO).

Prednosti systému MB-86EI:

  • Profily s tromi komorami, kde strednú časť tvorí izolačná komora medzi tepelnými vložkami o šírke 43 alebo 42 mm,
  • Prvky protipožiarnej izolácie vo vnútorných komorách hliníkových profilov a špeciálne príslušenstvo a materiály fungujúce v priestore medzi hliníkovými profilmi a sklom,
  • Široký rozsah hrúbok použiteľných skiel umožňuje použitie rôznych typov izolovaného skla, vrátane dvojkomorových sád,
  • Kovania použité v MB-86EI sú štandardne s triedou proti vlámaniu RC2.
  • Priepustnosť vzduchu trieda 4, EN 12207
  • Vodotesnosť trieda E 1500, EN 12208
  • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom trieda C5, EN 12210
  • Tepelná izolácia Uf od 1,07 W/(m 2 K), Uw od 0,86 W/(m 2 K)
  • Požiarna odolnosť trieda EI30

Práce
Demontáž - drevené, kovové

Montáž podľa STN 73 31 34 o správnej montáži

Montáž Štandart - PUR pena,
Murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu

Miesto montovania
Rodinný dom, Novostavba, Pre komerčné, priemyselné aj bytové projekty

Technický výkres

Technický výkres

Architektúra

Vizualizácie

logo_v1.png

ZALUMAN s.r.o.

Výroba hliníkových okien a ich doplnkov.

Image

Korešpondenčná adresa

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

Sidlo

Krížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
© 2018, ZALUMAN s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zakladáme hlavne na kvalite výrobkov a spokojnosti zákazníkov.

Sledujte nás: - Facebook / Instagram
© 2024 ZALUMAN. Všetky práva vyhradené.