Referenčný list

Zhotoviteľ

Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 92901 Dunajská Streda
Zapísaná v OR OS Trnava vložka č. I 40647/T
IČO : 51043530,  IČ DPH : SK2120589306
Zastúpená: Mgr. Adrián Szigeti
Kontakt: +421908152210
e-mail: info@zaluman.sk, szigeti@zaluman.sk

Referencia č.1
Dodávka a montáž hliníkových konštrukcií rekonštrukcia oddelenia nemocnica OMIS GA

Objednávateľ:
AVA-stav s.r.o. ,Puškinova 700/90 , 924 01 Galanta
IČO: 43989268 , DIČ: 2022539596

Referencia č.2
Dodávka a montaž hliníkových konštrukcií polyfunkčná budova Gradus residence Dunajská Streda

Objednávateľ: HT, s.r.o. ,
Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
IČO : 34138927 DIČ: 2020368757

Referencia č.4
Dodávka a montáž AL okien športové tenisové centrum HI TEN Dunajská Streda

Objednávateľ:
HI-TECH ELEKTRO s.r.o. ,
Ádorská 5400 , 929 01 Dunajská Streda
IČO : 36262153 DiČ: 2021839226

Referencia č.3
Výmena okien Obecný úrad Dolný Štál

Objednávateľ:
Obecný úrad Dolný Štál

Referencia č.5
Dodávka a montáž okien pre radové domy v Dunajskom Klátove

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.6
Výmena okien Obecný úrad Malé Dvorníky

Objednávateľ:
DUNSTAV D.S. s.r.o. ,
Dunajskostredská 599 , 929 01 Malé Dvorníky
IČO : 36249378 DIČ: 2020198851

Referencia č.5
Rekonštrukcia terasy Penzión Hubert Dunajský Klátov

Objednávateľ:
Bona Opera s.r.o.

Referencia č.8
Zasklenie terasy reštaurácie Scotisch PUB Šamorín

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.9
Dodávka a montáž okien novostavba Šala

Objednávateľ:
FERRMONT a.s. ,
Trenčianska 1320/89 , 020 01 Púchov
IČO: 31619916 , DIČ : 2020441907

Referencia č.10
Dodávka a montáž okien výstavba radových domov Šamorín

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.11
Dodávka a montáž zasklenej steny rodinný dom Komárno

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.12
Dodávka a montáž okien novostavba rodinného domu Banská Bystrica

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.13
Zasklenie terasy rodinného domu Šala

Objednávateľ:
PS-MOS s.r.o. , Lúčna 2 , 927 05 Šaľa
IČO: 36542911 , DIČ : 2020190909

Referencia č.14
Dodávka okien novostavba Dunajská Streda

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.15
Dodávka a montáž okien novostavba rodinného domu Dolný Štál

Objednávateľ:
súkromná osoba

Referencia č.16
Výmena výkladu obchodu Bratislava

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Referencia č.17
Zasklenie terasy Bodíky

Objednávateľ:
súkromná osoba

Referencia č.18
Zasklenie terasy rodinného domu Vydrany

Objednávateľ:
Súkromná osoba

Ďaľšie naše recenzie nájdete na FB stránke:

https://www.facebook.com/zaluman.sro

Tešíme sa našim spokojným zákazníkom a veríme,že aj Vy budete patriť medzi nich!

 

Image

ZALUMAN s.r.o.

Výroba hliníkových okien a ich doplnkov.

Image

Korešpondenčná adresa

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

Sidlo

Krížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
© 2018, ZALUMAN s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zakladáme hlavne na kvalite výrobkov a spokojnosti zákazníkov.

Sledujte nás: - Facebook / Instagram
© 2024 ZALUMAN. Všetky práva vyhradené.